assessment

Meten is weten…

(Ontwikkel) assessment

Door middel van een ontwikkelassessment krijgen werkgever en medewerker inzicht of een medewerker beschikt over de gevraagde competenties voor een bepaalde functie en in hoeverre ontwikkeling hierin mogelijk is. Ook bij meer algemene vragen kan een dergelijk onderzoek worden ingezet: waar wil de werknemer naar toe, sluit dit aan bij zijn of haar persoonlijkheidskenmerken en drijfveren en beschikt hij of zij over de juiste capaciteiten hiervoor? Ook een selectieassessment behoort tot de mogelijkheden.

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Loopbaan- en beroepskeuze onderzoek

Een loopbaanonderzoek geeft antwoord op diverse loopbaanvragen. Er wordt in kaart gebracht welke beroepen en/of studies passen bij het functioneringsniveau, de competenties en ontwikkelpunten, drijfveren en ambities van de medewerker. Ook wordt onderzocht of een specifieke functie aansluit bij zijn/haar capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, capaciteitentesten, vragenlijsten om persoonlijkheidskenmerken in relatie tot arbeid in kaart te brengen en vragenlijsten om affiniteiten en werkmotieven inzichtelijk te maken. Met de onderzoeksresultaten als basis wordt in het afsluitende adviesgesprek ingezoomd op passende loopbaanopties en manieren om deze te realiseren. Ook worden ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passende werkomgeving, -sfeer en –organisatie. De medewerker wordt tijdens het onderzoek gestimuleerd om zich te oriënteren op de mogelijkheden en deze worden zoveel als mogelijk geconcretiseerd.

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion