040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

Hart- en vaatziekten verbonden aan werkstress!

In 2008 promoveerde ik op onderzoek naar de relatie tussen psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten. De vele hartpatiënten die ik sprak vertelde mij dat hun hartinfarct veroorzaakt werd door werkstress. De hartpatiënten die een tweede hartinfarct kregen waren er ook van overtuigd dat dit kwam door de stress vanuit het werk. Bijvoorbeeld door het uiteindelijke verlies van hun baan. Het belang van gezond en fijn werk werd mij steeds duidelijker.

Publicatie kerncijfers onderschrijft ‘t

Nu, na vele jaren werkzaam te zijn in de verzuim- en re-integratiedienstverlening, ben ik blij met de recente publicatie ‘Kerncijfers beroepsziekten 2019’ door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) [1]. Hierin wordt gesteld dat er behoefte is aan de ontwikkeling van een registratierichtlijn voor hart- en vaataandoeningen veroorzaakt door werkstress. Dit gezien de prevalentie van hart- en vaatziekten als beroepsziekte.

Psychische aandoeningen vormen nog altijd veruit het grootste deel van alle beroepsziektemeldingen. Medewerkers stoppen met het werk of raken arbeidsongeschikt. Nieuw personeel is lastig te krijgen en te behouden. Hierdoor neemt de werkdruk verder toe, nog los van de toegenomen zorgzwaarte.

In Nederland zijn 56 beroepsziekteregistratierichtlijnen beschikbaar. Dit helpt de bedrijfsarts bij de diagnose en melding van een beroepsziekte en de daarop volgende preventieve adviezen. Bedrijfsartsen en overheid zijn geholpen bij goede schattingen van de omvang van het aantal beroepsziekten. Ook voor het stimuleren van preventie in bedrijven en branches.

Populatie- en brancheverdeling

Uit de publicatie blijkt ook dat van de werknemers die met psychische klachten uitvallen 89% langer dan een maand arbeidsongeschikt is. Vrouwen vormden de meerderheid met 59%. In deze groep was de leeftijdscategorie 41-50 jaar het meest vertegenwoordigd (29%); bij mannen was dat de leeftijdscategorie van 51-60 jaar (32%). De top drie sectoren met de hoogste incidentie van psychische beroepsziekten zijn onderwijs, financiële dienstverlening en de informatie/communicatiebranche.

Uiteindelijke resultaten

Afgelopen maand is de beroepsziekteregistratierichtlijn voor de meest gemelde beroepsziekte al herzien op basis van nieuwe literatuur. Acht psychosociale risicofactoren in het werk die kunnen bijdragen aan het ontstaan van overspanning/burn-out zijn toegevoegd. Ook is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde een melding van een acuut coronair syndroom (ACS) door werkstress beschreven [2]. Doel is bedrijfsartsen bewust te maken van het feit dat werkstress ook in overwegende mate een risicofactor voor hart- en vaatziekten kan zijn.

Ik onderschrijf graag de aanbeveling van het NCvB voor het ontwikkelen van een registratierichtlijn voor hart- en vaataandoeningen veroorzaakt door werkstress. Om de bedrijfsarts te helpen bij de diagnose maar vooral bij het geven van de juiste preventieve adviezen.

 

Bronnen:

[1] Kerncijfers beroepsziekten 2019, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) Amsterdam, september 2019. www.beroepsziekten.nl

[2] Siebers J. Is acuut coronair syndroom door werkstress een beroepsziekte? TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2019; 27: 17-9.

Liesje Martens

Liesje Martens

Medisch psycholoog en eigenaar PM Arbeid- Verzuimhelpdesk. Ik ben sinds 15 jaar werkzaam in de re-integratie en richt me nu vooral op verzuimbegeleding van werkgevers.