040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

IPPS

Opvattingen over werk helder in beeld

IPPS (Inter Persoonlijke Perspectieven Schaal) is een nieuwe werkwijze in de begeleiding van mensen met lastige werkervaringen en/of burn-out klachten. IPPS is een krachtige online vragenlijst waarmee beïnvloedingen tussen mensen en uitwisselingen rondom waarden in beeld worden gebracht.

Als je sterk van mening verschilt met collega’s of je leidinggevende over zaken die jij zeer belangrijk vindt, spreken we van waardenconflicten. Langdurige waardenconflicten kunnen je werkplezier en je mentale gezondheid ernstig beïnvloeden. IPPS kan hierbij uitkomst bieden.

IPPS IS EEN UNIEKE METHODIEK

Bulletpoint

Maakt in korte tijd helder wat jij op het gebied van werk zeer belangrijk vindt

Bulletpoint

Geeft inzicht in je eigen waarden en die van anderen om je heen als het gaat over werk

Bulletpoint

Laat zien welke opvattingen jij deelt met anderen en waarin jij met hen met verschilt

Bulletpoint

Zoekt het probleem niet in jouw tekortkomingen, gedrag of karakter, maar in de wisselwerking met anderen

Bulletpoint

Moedigt je aan om in gesprek te gaan met anderen over belangrijke waarden in het werk

Kompas met wijzend naar JOB, Jobcoaching richtinggevend in traject.
Schematisch weergave traject Jobcoaching. met 3 bollen overloppend Coaching - Werknemer - Werkgever
twee lopende mensen, jobcoaching op lokatie.

WANNEER IPPS

Wie last van burn-out klachten hoort of denkt vaak dat; jij het probleem bent en dat jij moet veranderen en/of jouw werkomgeving het probleem is en iemand daar moet veranderen.
Met IPPS ligt de focus niet op verandering van je gedrag, maar brengen we middels een op maat online vragenlijst jouw werkwaarden/opvattingen en die van anderen om je heen overzichtelijk in beeld. Vervolgens verkennen we hoe werk beter kan aansluiten bij je eigen opvattingen en die van anderen in je omgeving.

WERKWIJZE IPPS

Bulletpoint

Telefonische kennismaking en uitleg

Bulletpoint

Persoonlijke intake: welke problemen leven er en welke veranderwensen zijn er?

Bulletpoint

Invullen van een online ‘maatwerk’ vragenlijst van 10 tot maximaal 15 stellingen

Bulletpoint

Maximaal 10 individuele gesprekken om de uitkomsten samen verder te verkennen

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

MEER WETEN?

Voor jezelf of je organisatie? Onze gecertificeerde systemisch counselors Chris van Lenteren en Bernice Janssen vertellen je graag wat IPPS voor jou kan betekenen. Beiden beschikken over een licentie om met deze unieke -methodiek te werken. Is je interesse gewekt? Neem dan gerust contact op met PM Arbeid via (040) 240 04 20 of contact@pmarbeid.nl.

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion