040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

jobcoaching 

voor baanbehoud

Bij jobcoaching staat één ding centraal; baanbehoud. Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op de werkplek en omvat alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn, zodat de medewerker het werk goed en zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach kijkt samen met medewerker en de werkgever of er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn. Het optimale resultaat van jobcoaching is dat het werkgever en werknemer samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren. Jobcoaching is een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat op basis van de vraag en behoefte van werkgever en werknemer een passend maatwerktraject ingezet kan worden. Wij zijn door UWV erkend als jobcoachorganisatie, vandaar dat UWV in de meeste gevallen de jobcoaching vergoedt.

WANNEER JOBCOACHING

Bulletpoint

Medewerkers die niet optimaal functioneren en daarbij ondersteuning behoeven

Bulletpoint

Indienstname van een medewerker met duurzame beperkingen

Bulletpoint

Herplaatsen van een zieke medewerker in kader van Spoor 1

Bulletpoint

Inzet van een werkervaringsplek voor mensen met een duurzame beperking

Kompas met wijzend naar JOB, Jobcoaching richtinggevend in traject.

de jobcoach

Bulletpoint

Heeft een opleiding tot gecertificeerd jobcoach gevolgd

Bulletpoint

Werkt conform het Protocol jobcoaching van UWV en de Leidraad Jobcoach van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Bulletpoint

Werkt met een vooraf opgesteld coachingsplan waarin de belangrijkste coachingsdoelen en coachingsactiviteiten zijn vermeld

Bulletpoint

Adviseert zowel de werkgever als werknemer

Bulletpoint

Heeft voldoende ervaring en houd kennis continue op peil

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

jobcoaching | werkgever

Heeft u een medewerker die behoefte heeft aan ondersteuning op de werkplek? Dan kunt u een beroep doen op onze gecertificeerde jobcoaches. Zij helpen uw medewerker om beter functioneren door hem of haar te coachen op werknemersvaardigheden (zoals communicatie), opbouw van competenties, opbouw belastbaarheid en het verhogen van loonwaarde. Het UWV vergoedt de kosten van de jobcoaching maximaal 3 jaar, maar alleen indien uw medewerker een structurele functionele beperking heeft. In bijzondere gevallen kan de jobcoaching langer dan 3 jaar duren. Onze jobcoach kan de aanvraag bij UWV voor u in orde maken.

2 gloeilampen groot en klein. Symbool voor jobcoaching.
twee lopende mensen, jobcoaching op lokatie.

Jobcoaching | werknemer

Als je een nieuwe baan hebt gevonden is het behouden van deze baan op de lange termijn belangrijk voor je toekomst. Ook als je al in werk zit en je hebt behoefte aan ondersteuning op de werkplek kun je een beroep doen op een jobcoach. Samen met je persoonlijke jobcoach kijk je waar je ondersteuning nodig hebt zodat je je werk goed en gezond kunt blijven uitvoeren. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Elk half jaar bekijkt UWV opnieuw of je de jobcoaching nog nodig hebt. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach je langer dan 3 jaar begeleiden.

 jobcoaching | werkwijze

 

 

Schematisch weergave traject Jobcoaching. met 3 bollen overloppend Coaching - Werknemer - Werkgever

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion