040 240 0420 contact@pmarbeid.nl

Re-integratie

Werk is belangrijk – voor iedereen.

Onze kracht

Wij zijn gespecialiseerd in re-integratie van mensen met psychische klachten, jong en oud. Door onze ervaring met deze doelgroep, bekwame coaches en bedrijvennetwerk kunnen wij onze klanten de juiste begeleiding bieden. Wij gaan uit van mogelijkheden en houden rekening met beperkingen. Met behulp van maatwerktrajecten begeleiden wij onze klanten naar passend werk. Wij zijn betrokken, professioneel en resultaatgericht.

Waarom PMarbeid?

Goede resultaten

70% plaatsing 

Groot regionaal bedrijvennetwerk

Hoge klanttevredenheid

Cijfer 2018-2019: 8,5

Wij leveren diensten voor

UWV

Wij zijn sinds 2005 contractpartner van het UWV. 

In opdracht van UWV voeren wij 3 soorten trajecten uit voor mensen met een Ziektewet, WIA, Wajong of WW-uitkering. Het betreft Werkfit, Naar Werk en Jobcoachtrajecten. Ook geven wij uitvoering aan de modulaire re-integratiediensten. Een traject bij PM is altijd maatwerk en afgestemd op jouw individuele situatie. Kom je in aanmerking voor een traject dan worden de kosten door UWV vergoed. Ons bedrijvennetwerk zetten wij actief voor je in. Of het nu gaat om een stage of werkervaringsplak of een betaalde baan…

Gemeente

In opdracht van de Gemeente Eindhoven voeren wij 2 soorten trajecten uit voor mensen met een participatiewet uitkering. Het betreft Activering- en werktrajecten. Een traject bij PM is altijd maatwerk en afgestemd op jouw individuele situatie. Kom je in aanmerking voor een Activering- of werktraject dan worden de kosten door de Gemeente vergoed. De inkoop van een traject verloopt via de specialisten participatie van het participatiebedrijf.

Ons bedrijvennetwerk zetten wij actief voor je in. Of het nu gaat om een stage of werkervaringsplak of een betaalde baan…

 

Onze werkwijze

Kennismaking

Intake

Opstellen plan

Maatwerk traject

Succes!

Onze diensten voor

UWV

Werkfit traject
Het UWV kan een Werkfit traject voor je inkopen. Dit traject staat in het teken van het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met je persoonlijke coach werk je aan een aantal doelen zoals het vergroten van structuur en arbeidsritme, opbouwen van belastbaarheid, in kaart brengen van je arbeidsmogelijkheden, persoonlijke presentatie en communicatievaardigheden. Ook een stage- of werkervaringsplek behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vergroten van weerbaarheid en opbouw van persoonlijke kracht.

Naar werk

Het UWV kan een Naar Werk traject voor je inkopen. Eén ding staat centraal in dit traject; het vinden van een nieuwe baan.

Samen met je persoonlijke coach doe je alles wat nodig is om jezelf (weer) zichtbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan je persoonlijke presentatie, netwerken, het maken van een goed CV en schrijven van een motivatie, benaderen van werkgevers en versterken van je sollicitatievaardigheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vinden van passend werk.

Jobcoaching

Bij Jobcoaching staat één ding centraal; baanbehoud. Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op de werkplek en omvat alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn, zodat de medewerker het werk goed en zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach kijkt samen met medewerker en de werkgever of er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn. Jobcoaching is een maatwerkvoorziening. Dat wil zeggen dat op basis van de vraag en behoefte van werkgever en werknemer een passend maatwerktraject ingezet kan worden.

 

Werkgever

Heeft u een medewerker die behoefte heeft aan ondersteuning op de werkplek? Dan kunt u een beroep doen op onze gecertificeerde jobcoaches. Zij helpen uw medewerker om beter functioneren door hem of haar te coachen op werknemersvaardigheden (zoals communicatie), opbouw van competenties, opbouw belastbaarheid en het verhogen van loonwaarde. Het UWV vergoedt de kosten van het jobcoachtraject maximaal 3 jaar, en alleen indien uw medewerker een structurele functionele beperking heeft. In bijzondere gevallen kan de jobcoaching langer dan 3 jaar duren. Deze voorziening kan onze jobcoach voor u aanvragen.

 

Werknemer

Als je een nieuwe baan hebt gevonden is het behouden van deze baan op de lange termijn belangrijk voor je toekomst. Ook als je al in werk zit en je hebt behoefte aan ondersteuning op de werkplek kun je een beroep doen op een jobcoach. Samen met je persoonlijke jobcoach kijk je waar je ondersteuning nodig hebt zodat je je werk goed en gezond kunt blijven uitvoeren. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Elk half jaar bekijkt UWV opnieuw of je de jobcoach nog nodig hebt. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach je langer dan 3 jaar begeleiden.

Modulair trajecten

Wanneer het UWV een re-integratie traject wil inzetten, echter de ondersteuning niet passend is binnen een traject Werkfit maken of Naar werk. Is het mogelijk dat het UWV middels modulaire inkoop een passende module voorstelt.

Modules waarop ingekocht kan worden zijn:

Re-integratiedienst ‘Participatie interventie’

Participatie interventie is gericht op jouw ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld het verlies van werk.
De negatieve persoonlijke emoties hebben o.a. betrekking op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. In deze fase kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagelijkse activiteiten.

Het doel van deze interventie is dat we samen met jou in afgestemde acties je gaan activeren in het oppakken van passende activiteiten buitenshuis. We doen dit samen!

De Re-integratiedienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’

Het doel van dit traject is om je fysieke en psychische weerbaarheid te vergroten. Het gaat hier onder andere om het versterken van je motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. We onderzoeken samen wat passende activiteiten zijn om je maatschappelijke deelname te bevorderen.

De Re-integratiedienst ‘Praktijkassessment’

Het doel van de dienst Praktijkassessment is om je inzicht te geven of en binnen welke termijn de stap naar regulier werk gemaakt kan worden. Het Praktijkassessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of je beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat je arbeidsvermogen hebt (UWV heeft dit vastgesteld), maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan. Daarbij stellen we gezamenlijk vast op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd in de opstap naar betaald werk. Het Praktijkassessment biedt inzicht in je competenties en je mogelijkheden.

Gemeente 

Activering

De gemeente kan een Activeringstraject voor je inkopen. In dit Traject staat één ding staat namelijk centraal in beide trajecten; het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met je persoonlijke coach werk je aan een aantal doelen zoals het vergroten van structuur en arbeidsritme, opbouwen van belastbaarheid, in kaart brengen van je arbeidsmogelijkheden, persoonlijke presentatie en communicatievaardigheden. Ook een stage- of werkervaringsplek behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vergroten van weerbaarheid en opbouw van persoonlijke kracht.

Werk

De Gemeente kan een Werk traject voor je inkopen. Eén ding staat centraal in dit traject; het vinden van een nieuwe baan.

Samen met je persoonlijke coach doe je alles wat nodig is om jezelf (weer) zichtbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan je persoonlijke presentatie, netwerken, het maken van een goed CV en schrijven van een motivatie, benaderen van werkgevers en versterken van je sollicitatievaardigheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vinden van passend werk.

blik op werk keurmerk

Sinds 2010 hebben wij het Blik op Werk keurmerk. Blik op Werk borgt de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze dienstverleningOnze werkwijze, afspraken, resultaten en klanttevredenheid worden hiertoe continu getoetst. Ons meest recente klanttevredenheidscijfer (2018-2019) is een 8,5.
Voor meer info kijk op www.blikopwerk.nl 

© 2019 PMARBEID verzuimbegeleiding en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion