040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

re-integratie spoor 1

doel

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Het doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet eerst onderzocht worden of de werknemer kan terugkeren, in de eigen (aangepaste) functie of in een andere functie binnen het eigen bedrijf (Spoor 1). Wanneer terugkeer binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever (Spoor 2). Spoor 1 en 2 kunnen ook gelijktijdig lopen.

ACTIVITEITEN

Voor het uitvoeren van een goed spoor 1 traject is het van belang dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het onderzoeken van de re-integratie mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Onze gekwalificeerde coaches zullen u en uw medewerker hierbij ondersteunen om te voldoen aan de UWV beoordelingscriteria. Tijdens het spoor 1 traject onderzoeken we altijd de volgende thema’s.

Bulletpoint

Mogelijke aanpassingen werkplek

Bulletpoint

Mogelijke aanpassingen functie

Bulletpoint

Aanpassen randvoorwaarden zoals werktijden/dagen

Bulletpoint

Wij begeleiden de werkgever in het gehele Spoor 1 proces

Bulletpoint

Wij zorgen voor de juiste informatie in het re-integratiedossier

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Onze coaches

Al onze coaches zijn gecertificeerde coaches die

Bulletpoint

veel ervaring hebben met de uitvoering van re-integratietrajacten

Bulletpoint

tevens re-integratietrajecten voor cliënten van UWV uitvoeren

Bulletpoint

alle details van de Wet verbetering poortwachter en de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter kennen

Bulletpoint

veel ervaring hebben in het bemiddelen van mensen met een functionele beperking

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion