040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

Re-integratie voor UWV

Werk is belangrijk – voor iedereen.

Onze kracht

Wij zijn gespecialiseerd in re-integratie van mensen met psychische klachten, jong en oud. Door onze ervaring met deze doelgroep, bekwame coaches en bedrijvennetwerk kunnen wij onze klanten de juiste begeleiding bieden. Wij gaan uit van mogelijkheden en houden rekening met beperkingen. Met behulp van maatwerktrajecten begeleiden wij onze klanten naar passend werk. Wij zijn betrokken, professioneel en resultaatgericht.

Waarom  PM arbeid?

Goede resultaten door leveren maatwerk

Groot regionaal bedrijvennetwerk

Hoge klanttevredenheid staat bij ons centraal

Sinds 2005 contractpartner

In opdracht van UWV voeren wij 4 soorten trajecten uit voor mensen met een Ziektewet, WIA, Wajong of WW-uitkering. Het betreft Werkfit, Naar Werk en Jobcoachtrajecten. Ook geven wij uitvoering aan de modulaire re-integratiediensten. Een traject bij PM is altijd maatwerk en afgestemd op jouw individuele situatie. Kom je in aanmerking voor een traject dan worden de kosten door UWV vergoed. Ons bedrijvennetwerk zetten wij actief voor je in. Of het nu gaat om een stage of werkervaringsplek of een betaalde baan…

Onze werkwijze

Kennismaking

Intake

Opstellen plan

Maatwerk traject

Succes!

Ons traject aanbod

Modulaire trajecten

Indien ondersteuning via een Werkfit of een Naar Werk traject niet aan de orde is, kan UWV middels modulaire inkoop de onderstaande modules voor je inzetten.

Participatie interventie

Het doel van deze interventie is het oppakken van passende activiteiten buitenshuis. We doen dit samen en in afgestemde acties. We richten ons daarbij op het verwerken van en omgaan met belemmeringen en de daarmee samenhangende emoties zoals faalangst, onzekerheid en onbegrip. In deze fase kan tevens sprake zijn van ondersteuning op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagelijkse activiteiten.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Het doel van dit traject is om je fysieke en psychische weerbaarheid te vergroten. Het gaat hier onder andere om het versterken van je zelfvertrouwen en zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, en de opbouw van fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. We onderzoeken vervolgens samen wat passende activiteiten zijn om je maatschappelijke deelname te bevorderen.

Praktijkassessment

Het doel van de Praktijkassessment is om je inzicht te geven of en binnen welke termijn de stap naar regulier werk gemaakt kan worden. Het assessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of je beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat je arbeidsvermogen hebt (UWV heeft dit vastgesteld), maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te kunnen werken in een betaalde baan. Daarbij stellen we gezamenlijk vast op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd in de opstap naar betaald werk. Het Praktijkassessment biedt inzicht in je competenties en mogelijkheden.

Werkfit traject
Het UWV kan een Werkfit traject voor je inkopen. Dit traject staat in het teken van het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met je persoonlijke coach werk je aan een aantal doelen zoals het vergroten van structuur en arbeidsritme, opbouwen van belastbaarheid, in kaart brengen van je arbeidsmogelijkheden, persoonlijke presentatie en communicatievaardigheden. Ook een stage- of werkervaringsplek behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vergroten van weerbaarheid en opbouw van persoonlijke kracht.

Naar werk traject

Het UWV kan een Naar Werk traject voor je inkopen. Eén ding staat centraal in dit traject; het vinden van een nieuwe baan.

Samen met je persoonlijke coach doe je alles wat nodig is om jezelf (weer) zichtbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan je persoonlijke presentatie, netwerken, het maken van een goed CV en schrijven van een motivatie, benaderen van werkgevers en versterken van je sollicitatievaardigheden. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingen en workshops in kleine groepen die zijn gericht op het vinden van passend werk.

Jobcoaching

Bij Jobcoaching staat één ding centraal; baanbehoud. Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op de werkplek en omvat alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn, zodat de medewerker het werk goed en zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach kijkt samen met medewerker en de werkgever of er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn. Jobcoaching is een maatwerkvoorziening. Dat wil zeggen dat op basis van de vraag en behoefte van werkgever en werknemer een passend maatwerktraject ingezet kan worden.

 

Werknemer

Als je een nieuwe baan hebt gevonden is het behouden van deze baan op de lange termijn belangrijk voor je toekomst. Ook als je al in werk zit en je hebt behoefte aan ondersteuning op de werkplek kun je een beroep doen op een jobcoach. Samen met je persoonlijke jobcoach kijk je waar je ondersteuning nodig hebt zodat je je werk goed en gezond kunt blijven uitvoeren. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Elk half jaar bekijkt UWV opnieuw of je de jobcoach nog nodig hebt.

Onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Sinds 2010 laten we onze klanttevredenheid toetsen door een onafhankelijke onderzoekspartij (Contenza). Onze norm: “Een cijfer lager dan een acht is een onvoldoende”. Met die gedachte bedienen wij onze klanten en dat zien we doorlopend terug in onze cijfers, en daar zijn we trots op! Actueel gemiddeld cijfer per dienst:

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion