040 240 0420 contact@pmarbeid.nl

Verzuim­helpdesk

Het persoonlijke en proactieve alternatief

verzuim ­begeleiding

Een goed verzuimbeleid is cruciaal voor iedere onderneming. Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Het doel daarvan is om het functioneren van de werknemer in arbeid zo snel en volledig mogelijk te herstellen en langdurig verzuim en instroom in de WIA te voorkomen. Werkgever en werknemer hebben hierbij in de eerste 2 ziektejaren de primaire verantwoordelijkheid, waarbij zij zich door arbodeskundigen kunnen laten ondersteunen.

Bij de totstandkoming van de nieuwe Arbowet is een wettelijke basis ontstaan voor bedrijven om zonder traditionele arbodienst verantwoorde verzuimbegeleiding en arbozorg te organiseren. Aansluiting bij een traditionele arbodienst is daarbij niet meer verplicht. Wel moet er aansluiting zijn bij een deskundig arbobegeleider.

PM Arbeid- Verzuimhelpdesk biedt deze deskundige arbobegeleiding en voldoet hierin aan alle wettelijke eisen.

Waarom PM arbeid – Verzuim­helpdesk?

Wij ontzorgen de werkgever

Wij begeleiden werkgever en werknemer

Wij zorgen voor schadelastbeperking

Onze verzuim aanpak

Bulletpoint Verzuim

Verzuimbegeleiding volgens het Eigen-Regiemodel

Bulletpoint

Maximale afstemming op de behoefte van de werkgever

Bulletpoint

Korte lijnen, vaste contactpersonen, snel schakelen

Bulletpoint Verzuim

Proactieve, persoonlijke en professionele aanpak

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Verzuim begeleiding volgens eigen-regiemodel

Wij hanteren het Eigen-Regiemodel in onze verzuimbegeleiding, waarbij de Arbowet u toestaat zelf de regie te houden over uw verzuim. Daarbij verzorgen wij de gehele poortwachtersverplichting – signaleren, registreren, bewaken en adviseren- conform geldende regelgeving. Bijkomende verrichtingen (zoals inzet bedrijfsarts en arbeidsdeskundige) worden met u overlegd en vervolgens door ons ingezet.

Het voordeel van het Eigen-Regiemodel is dat u maximale invloed kunt uitoefenen op het verzuim, doordat u zelf de regie heeft over alle onderdelen van het verzuimproces. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening maximaal aansluiten op uw eigen verzuimbeleid. Ook zijn de gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen-Regiemodel door de gerichte inzet van arbo-professionals lager dan bij andere dienstverleningsconcepten. 

wet verbetering poort­wachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodeskundige inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben daarbij een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen vindt u hiernaast schematisch weergegeven.

proces poort­wachter

Verzuim protocol proces poortwachter
Verzuim verslagen opgestapeld veel

re-integratie­dossier

Om aan te tonen dat u als werkgever voldoende inspanningen heeft gepleegd  moet u een re-integratiedossier bijhouden. Wij ondersteunen en adviseren u hierin. In het dossier staan:

Bulletpoint

Het Plan van Aanpak en alle eventuele wijzigingen en aanpassingen

Bulletpoint

Alle activiteiten die u en uw werknemer hebben ondernomen om de re-integratie te bevorderen

Bulletpoint

Alle documenten die betrekking hebben op genomen activiteiten

Bulletpoint

Het verloop van het ziekteverzuim, waaronder het feitelijk gewerkte aantal uren

re-integratie­verslag

Het re-integratiedossier vormt de basis van het re-integratieverslag. In het re-integratieverslag staat alle informatie die met de re-integratie van de werknemer te maken heeft zoals de probleemanalyse van de bedrijfsarts met eventuele bijstellingen, Plan van Aanpak met eventuele aanpassingen, eerstejaarsevaluatie, actueel oordeel, eindevaluatie en het re-integratiedossier met de verrichte re-integratieactiviteiten. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen.

Een verzuim verslag wat ondertekend is

UWV beoordeling verzuim

Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re-integratie inspanningen in de eerste 104 ziekteweken voldoende waren. UWV doet dit middels toetsing van het re-integratieverslag (RIV).

Gezien onze jarenlange samenwerking met UWV vanuit onze re-integratietak, zijn wij goed op de hoogte van de eisen waaraan uw verzuimdossier moet voldoen. Dit is van belang om loonsancties te voorkomen. Ook kunnen wij u bijstaan in het voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichting voor werkgevers. Onze coaches zijn zeer ervaren in het uitvoeren van eerste- en tweede spoortrajecten.

Onze (verzuim) diensten

U

Arbeidsdeskundig onderzoek

Dit onderzoek wordt ingezet om vast te stellen of een langdurig zieke medewerker te herplaasten is in eigen of ander werk.

Meer info

Preventief medisch onderzoek

Dé manier om de gezondheid van uw medewerkers te bewaken en te bevorderen en het verzuim te verminderen.

Meer info

r

RI&E

Met een risico inventarisatie en evaluatie brengen we de mogelijke gevaren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf in kaart.

Meer info

Mediation

Conflictbemiddeling wordt ingezet als er een arbeidsgeschil is en de betrokkenen er zelf niet meer uit komen.

Meer info

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Goede verzuimpreventie is de basis om uitval te voorkomen en kosten te besparen. 

Meer info

w

Interventies

Snelle en gerichte interventies dragen bij aan herstel van uw zieke medewerker. Deze kunnen ook preventief worden ingezet.

Meer info

jobcoaching

Indien een medewerker ondersteuning nodig heeft op de werkplek dan kunnen wij onze jobcoaches voor u inzetten.

Meer info

assessment

Een assessment is een psychologisch onderzoek om de mogelijkheden ten aanzien van werk in kaart te brengen.

Meer info

Re-integratie 1e & 2e spoor

Door onze expertise in verzuimbegeleiding en re-integratie te combineren kunnen wij u in 1&2e spoor optimaal van dienst zijn.

Meer info

Training en coaching

Met onze gecertificeerde trainers en coaches kunnen wij u een divers pallet aan trainingen en coachingtrajecten aanbieden.

BINNENKORT

haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om vooraf te onderzoeken of de  inzet van spoor 2 haalbaar en realistisch is.

Binnenkort

loopbaancoaching

Voor het meest vitaliserende loopbaanpersepectief van uw medewerkers. Ook preventief in te zetten.

Meer info

WAT ZEGGEN KLANTEN OVER ONS

We zijn sinds 1 januari aangesloten bij PM Arbeid- Verzuimhelpdesk en we zijn heel tevreden. Ze zijn een prettige sparringpartner voor onze verzuimbegeleiding. Er is wekelijks contact over de verzuimers, zodat we kort op de bal blijven zitten.De snelle acties bij psychische problemen zijn echt heel erg fijn. Dit draagt zeker bij tot sneller herstel van onze zieke medewerkers.

Maud Remijsen

HR-manager, Transportbedrijf Van der Heijden

Het is fijn samenwerken met mensen van PM Arbeid-Verzuimhelpdesk. Je voelt dat het een echt team is dat goed samenwerkt. Wat mij het meest aanspreekt is de persoonlijke aanpak. Altijd bereikbaar en er wordt je niets opgedrongen. We gaan samen voor de beste oplossing. Partnership is wat ik verwacht van een verzuimbegeleider. Het blijft tenslotte ‘mensenwerk’.

Lisette van Esveld

HR Business Partner, BuzziSpace ManuFacture B.V.

Bij de overname van een apotheek liep ik tegen een lastige verzuim casus aan. De casemanager van PM Arbeid-Verzuimhelpdesk heeft, nog voordat mijn abonnement officieel inging, geholpen bij deze casus. En naar volle tevredenheid. Dit heeft mijn bedrijf een mogelijke sanctie van het UWV bespaart. Deze proactieve benadering met erg korte lijntjes is voor mij van grote meerwaarde bij mijn bedrijfsvoering.

Marc Plasmans

Eigenaar, Apotheken Best

© 2019 PMARBEID verzuimbegeleiding en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion