040 240 0420 contact@pmarbeid.nl

assessment

Meten is weten…

Is er sprake van frequent of langdurig verzuim en wilt u zicht krijgen op de onderliggende problematiek? Wilt u de belastbaarheid en het cognitief functioneren van uw medewerker in kaart brengen? Twijfelt u over de intellectuele vermogens of over aanwezige persoonlijkheidsproblematiek, en wilt u advies over de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker? Willen u en uw  medewerker inzicht of hij beschikt over de gevraagde competenties voor een bepaalde functie en in hoeverre ontwikkeling hierin mogelijk is? Of heeft uw medewerker behoefte aan een loopbaanonderzoek om hem te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes op loopbaangebied? Dan kunnen onze verschillende assessments uitkomst bieden. 

In samenwerking met een van onze samenwerkingspartner voeren wij verschillende psychologische onderzoeken uit naar de mogelijkheden van mensen ten aanzien van werk. Elk onderzoek is maatwerk en wordt afgestemd op de behoefte van werkgever en werknemer. 

Arbeidspsychologisch belastbaarheidsonderzoek

Een arbeidspsychologisch onderzoek geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re-integratiemogelijkheden van een medewerker. In een arbeidspsychologisch onderzoek brengen we aspecten in kaart zoals capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, copingvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid, aanwezige psychische problematiek. Op basis van de geobjectiveerde onderzoeksresultaten, formuleren wij zo praktisch mogelijke adviezen. Zo brengen wij in kaart hoe iemand het beste op of richting werk begeleid kan worden en welke werkaanpassingen en werkzaamheden aansluiten bij de belastbaarheid van de betreffende medewerker. Wanneer er sprake is van psychische problematiek geven wij (behandel)adviezen over mogelijkheden voor verbetering of herstel.


Neuropsychologisch onderzoek

Wanneer mensen worden getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld na een ongeval of een CVA, kan dit grote gevolgen hebben voor het functioneren in werk. Ook bij alcohol- of drugsgebruik of ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD of autisme) komen specifieke cognitieve beperkingen voor, welke met behulp van dit onderzoek in kaart kunnen worden gebracht. Gedacht kan worden aan problemen met het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking. Op basis van de resultaten formuleren wij praktische en concrete adviezen en handvatten (onder meer over noodzakelijke werkaanpassingen, -omgeving en -begeleiding)  om iemands functioneren te verbeteren.


Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Loopbaan- en beroepskeuze onderzoek

Een loopbaanonderzoek geeft antwoord op diverse loopbaanvragen. Er wordt in kaart gebracht welke beroepen en/of studies passen bij het functioneringsniveau, de competenties en ontwikkelpunten, drijfveren en ambities van de medewerker. Ook wordt onderzocht of een specifieke functie aansluit bij zijn/haar capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, capaciteitentesten, vragenlijsten om persoonlijkheidskenmerken in relatie tot arbeid in kaart te brengen en vragenlijsten om affiniteiten en werkmotieven inzichtelijk te maken. Met de onderzoeksresultaten als basis wordt in het afsluitende adviesgesprek ingezoomd op passende loopbaanopties en manieren om deze te realiseren. Ook worden ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passende werkomgeving, -sfeer en –organisatie. De medewerker wordt tijdens het onderzoek gestimuleerd om zich te oriënteren op de mogelijkheden en deze worden zoveel als mogelijk geconcretiseerd.

(Ontwikkel) assessment

Door middel van een ontwikkelassessment krijgen werkgever en medewerker inzicht of een medewerker beschikt over de gevraagde competenties voor een bepaalde functie en in hoeverre ontwikkeling hierin mogelijk is. Ook bij meer algemene vragen kan een dergelijk onderzoek worden ingezet: waar wil de werknemer naar toe, sluit dit aan bij zijn of haar persoonlijkheidskenmerken en drijfveren en beschikt hij of zij over de juiste capaciteiten hiervoor? Ook een selectieassessment behoort tot de mogelijkheden.


KLANTEN AAN HET WOORD

 

Het is fijn samenwerken met mensen van PM Arbeid-Verzuimhelpdesk. Je voelt dat het een echt team is dat goed samenwerkt. Wat mij het meest aanspreekt is de persoonlijke aanpak. Altijd bereikbaar en er wordt je niets opgedrongen. We gaan samen voor de beste oplossing. Partnership is wat ik verwacht van een verzuimbegeleider. Het blijft tenslotte ‘mensenwerk’.

Lisette van Esveld

HR Business Partner, BuzziSpace ManuFacture B.V.

Bij de overname van een apotheek liep ik tegen een lastige verzuim casus aan. De casemanager van PM Arbeid-Verzuimhelpdesk heeft, nog voordat mijn abonnement officieel inging, geholpen bij deze casus. En naar volle tevredenheid. Dit heeft mijn bedrijf een mogelijke sanctie van het UWV bespaart. Deze proactieve benadering met erg korte lijntjes is voor mij van grote meerwaarde bij mijn bedrijfsvoering.

Marc Plasmans

Eigenaar, Apotheken Best

Vanaf het eerste moment werd mij duidelijk dat PM Arbeid-Verzuimhelpdesk meer doet dan alleen voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter. Ik heb een goed contact met de betrokken medewerkers, die altijd bereid zijn om mee te denken over vraagstukken rondom verzuim. Vooral de korte lijnen en het snelle schakelen met goede professionals ervaar ik als zeer prettig.                              

Saskia Polman

HR Medewerker, Down Town Gourmet Market

© 2019 PMARBEID verzuimbegeleiding en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion